ευαγής

(I)
-ές (Α εὐαγής, -ές)
1. αυτός που είναι απαλλαγμένος από το άγος
2. (για πρόσωπα) αγνός, καθαρός, άψογος, ανεπίληπτος, ευσεβής
νεοελλ.
φρ. «ευαγή ιδρύματα» — τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, αυτά που έχουν ιδρυθεί για ευσεβείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς
αρχ.
1. (για μέλισσες) αγνός, παρθένος
2. (για πράξεις) άμεμπτος, δίκαιος
3. (για προσφορές ή υπηρεσίες) αμόλυντος, άμωμος, αγνός («εὐαγεῑς ἀπολογίαι», Πορφ.).
επίρρ...
ευαγώς (ΑΜ εὐαγῶς και εὐαγέως)
με αγνό, άμεμπτο τρόπο, ευσεβώς.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -αγής (< άγος), πρβλ. δυσ-αγής, εν-αγής].
————————
(II)
εὐαγής, -ές (Α)
1. (για τον ήλιο ή άλλα ουράνια σώματα ή για φυσικά φαινόμενα) φωτεινός, λαμπρός
2. αυτός που βρίσκεται σε λαμπρή κατάσταση, καθαρός, υγιής, ισχυρός, έντονος
3. άγρυπνος, προσεκτικός («γίνονται εὐαγέες oἱ ἄνθρωποι», Ιπποκρ.)
4. αυτός που είναι ορατός από μακριά, περιφανής, κάτοπτος («ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ» — είχε στρατιωτική θέση που ήταν ορατή από μακριά, Αισχύλ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευαυγής (< ευ + αυγή*), με ανομοίωση τού δεύτερου -υ- και από τη λειτουργία του νόμου τής «εκτάσεως εν συνθέσει». Από το σύνθετο αποσπάστηκε και δημιουργήθηκε ο άπαξ λεγόμενος από τον Εμπεδοκλή τ. αγέα, ο οποίος αναφέρεται στον ήλιο. Με ποιητική παρέκταση τού τ. ευαγής, δημιουργήθηκε πιθ. το επίθ. ευάγητος «λαμπρός», το οποίο, από άλλους, συνδέεται προς το ηγούμαι ή και προς το άγω].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὐαγής — 1 free from pollution masc/fem nom sg εὐαγής 2 free from pollution masc/fem nom sg εὐᾱγής , εὐαγής 3 free from pollution masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ευαγής — ής, ές безупречный, безукоризненный; ΦΡ. ευαγές ίδρυμα το благотворительное учреждение …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

  • Εὐάγης — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐάγης — εὐαγέω to be pure imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαγῆ — εὐαγής 1 free from pollution neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) εὐαγής 1 free from pollution masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) εὐαγής 1 free from pollution masc/fem acc sg (attic epic doric) εὐαγής 2 free from pollution neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαγέστερον — εὐαγής 1 free from pollution adverbial comp εὐαγής 1 free from pollution masc acc comp sg εὐαγής 1 free from pollution neut nom/voc/acc comp sg εὐαγής 2 free from pollution adverbial comp εὐαγής 2 free from pollution masc acc comp sg εὐαγής 2… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαγεστάτων — εὐαγής 1 free from pollution fem gen superl pl εὐαγής 1 free from pollution masc/neut gen superl pl εὐαγής 2 free from pollution fem gen superl pl εὐαγής 2 free from pollution masc/neut gen superl pl εὐᾱγεστάτων , εὐαγής 3 free from pollution… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαγεστέρων — εὐαγής 1 free from pollution fem gen comp pl εὐαγής 1 free from pollution masc/neut gen comp pl εὐαγής 2 free from pollution fem gen comp pl εὐαγής 2 free from pollution masc/neut gen comp pl εὐᾱγεστέρων , εὐαγής 3 free from pollution fem gen… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαγέα — εὐαγής 1 free from pollution neut nom/voc/acc pl (epic ionic) εὐαγής 1 free from pollution masc/fem acc sg (epic ionic) εὐαγής 2 free from pollution neut nom/voc/acc pl (epic ionic) εὐαγής 2 free from pollution masc/fem acc sg (epic ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαγές — εὐαγής 1 free from pollution masc/fem voc sg εὐαγής 1 free from pollution neut nom/voc/acc sg εὐαγής 2 free from pollution masc/fem voc sg εὐαγής 2 free from pollution neut nom/voc/acc sg εὐᾱγές , εὐαγής 3 free from pollution masc/fem voc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.